ul. Bogucka 2, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

WIELICZKA

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

o uprawnieniach szkoły publicznej

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka rozpoczęła swoją działalność 1 września 2017 roku. Została założona przez dwa stowarzyszenia WTS Solna oraz MKF Solne Miasto. Jesteśmy szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy Podstawę programową kształcenia ogólnego, jak wszystkie inne szkoły podstawowe. Jako Szkołę Mistrzostwa Sportowego wyróżnia nas dodatkowa liczba godzin - 12 godzin - przeznaczonych na zajęcia sportowe, ich liczba wynika z Rozporządzenia MEN. Czesne w roku szkolnym 2017/2018 wynosiło 490 zł , a w jego ramach zapewniamy:

  • zajęcia sportowe i edukacyjne z wysoko wykwalifikowaną oraz profesjonalną kadrą trenerską i pedagogiczną

  • program treningowy oparty o wytyczne PZPN i PZPS, dostosowany do zajęć edukacyjnych

  • 16 godzin zajęć sportowych tygodniowo - 4 godziny wychowania fizycznego (w tym 1h basenu) wynikające z realizacji Podstawy programowej oraz 12 godzin treningu

  • wyżywienie (codzienny obiad i posiłek regeneracyjny)

  • zajęcia dodatkowe - basen

  • opiekę medyczną - pielęgniarka, lekarz, dietetyk,

  • dostęp do nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych i pracowni oraz pomocy dydaktycznych, biblioteki oraz świetlicy

  • dostęp do sprzętu sportowego oraz świetnej bazy sportowej (basen, siłownia, hala, arena lekkoatletyczna, boiska ze sztuczną oaz trawiastą nawierzchnią)

  • opiekę pedagoga szkolnego

 

Zajęcia sportowe są sprofilowane w dwóch kierunkach - piłka siatkowa dziewcząt oraz piłka nożna chłopców. Poza zajęciami profilowymi uczniowie naszej szkoły mają okazję uczestniczyć także w różnorodnych zajęciach ogólnorozwojowych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

 EDUKACJA - SPORT - PASJA