Dokumenty rekrutacyjne do szkoły podstawowej:

Dokumenty rekrutacyjne do liceum:

Dokumenty rekrutacyjne do internatu:

Wyniki rekrutacji będą wywieszone na tablicy informacyjnej w budynku szkoły – parter.