Opiekę medyczną nad naszymi wychowankami będzie sprawował lek. med. KAROL MALEC

- specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny ratunkowej. Absolwent, a obecnie wykładowca Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lekarz kadry slalomu kajakowego PZKaj oraz oddziału ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W przeszłości, przez kilka lat, wykładowca i asystent w Katedrze Medycyny Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego

w Krakowie. Pasjonat sportu, szczególnie narciarstwa

i kolarstwa szosowego.

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

FIZJOTERAPEUTA

MARIOLA BUCKA
 

 

 

ul. Bogucka 2, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl