W naszej placówce realizowane jest zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki – w ramach programu Sport dla Wszystkich.

W ramach zadania Aktywna „Solna Rodzina” Fundacja Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka planuje realizację kilku równoległych wydarzeń i inicjatyw, z jedną imprezą główną spajającą całość projektu. Grupą docelową projektu są wszystkie osoby wchodzące w skład tytułowej „Rodziny” – projekt przewiduje ofertę dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży, studentów, a także dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem rodziców oraz także seniorów. Poszczególne inicjatywy – elementy składowe zadania odpowiadają na potrzeby i rozwiązują problemy różnych grup docelowych, składając się razem na kompleksowe zadanie odpowiadające potrzebom każdej z najważniejszych grup wyróżnionych przez Ministerstwo. 

Na projekt składają się dwa najważniejsze typy realizowanych inicjatyw – inicjatywy cykliczne, powtarzane regularnie o charakterze stałym oraz wydarzenia jednorazowe. W ramach realizacji Aktywnej „Solnej Rodziny” oferent proponuje realizację cyklicznych zajęć sportowych w ramach omówionych dalej szczegółowo sekcji ogólnorozwojowych zajęć „Mały eSMSiak”, zajęć dla amatorów sportów takich jak piłka nożna, siatkówka i pływanie w ramach „Akademii SMS” oraz zajęć dla dorosłych i rodziców (sekcja pilates, sekcja „zdrowy kręgosłup” oraz sekcja tańca – zumby). Wydarzenia jednorazowe będące składowymi projektu to organizacja Turnieju o Solną Piłkę – cieszącego się już na ten moment dużą renomą wydarzenia sportowego skupionego wokół piłki siatkowej oraz organizacja Rodzinnego Biegu Niepodległości. Osobnym wydarzeniem jednorazowym będącym jednocześnie głównym wydarzeniem projektu jest organizacja Wielickiego Dnia Sportu. Wydarzenie to spaja walory sportowe z aktywnością poświęconą promocji postaw sportowych i zdrowego trybu życia w społeczeństwie. Jednocześnie Wielicki Dzień Sportu tak jak każde wydarzenie otwarte w ramach projektu promuje demokratyczny, inkluzywny i atrakcyjny wizerunek sportu dla wszystkich. Główne wydarzenie projektu przewiduje organizację konkurencji sportowych dla uczestników w każdym wieku, promocję sportu za pośrednictwem licznych wydarzeń towarzyszących i organizację bardzo szeroko zakrojonej imprezy dla każdej z grup docelowych projektu. Wydarzenie zostanie zorganizowane przy wsparciu promocyjnym i wizerunkowym instytucji publicznych i partnerów. Poza realizacją wszystkich tych elementów  przewiduje trwałe działania od początku do samego końca projektu. Są to działania związane z tworzeniem specjalnych publikacji promujących postawę sportową, sport i zdrowy styl życia oraz szeroko zakrojone działania promocyjne. Wyjątkowe publikacje w formie książeczek promocyjno-merytorycznych w sposób atrakcyjny, zwięzły oraz łatwy do zrozumienia promować będą aktywność fizyczną i prozdrowotne wartości sportu opisując korzyści płynące z regularnej aktywności sportowej. Podstawowym celem wszystkich zadań proponowanych w projekcie jest zwiększenie aktywności fizycznej lokalnej społeczności poprzez znaczne poszerzenie skali i możliwości działania na rzecz tych aspektów i dotarcie z przekazem promującym sport oraz co ważniejsze z ofertą zajęć sportowych do osób wykluczonych, osób na ten moment nie mających dostępu, chęci lub sposobności uczestnictwa w zajęciach sportowych.  pierwszoligowych zespołów siatkarskich).

Dodatkowym celem jest stworzenie wśród lokalnej społeczności odpowiednich warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, którego nieodłącznym elementem jest właśnie aktywność sportowa. Chodzi zarówno o czas wolny w kalendarzu w formie oferty wydarzeń jednorazowych jak i sprawienie, że dla wielu mieszkańców Wieliczki oraz okolic sport na dobre zagości do rozpiski cotygodniowych aktywności. Kolejnym celem jest wsparcie realizowanych przez Fundację inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich oparte o działalność obywatelską. Oferent w swoich działaniach od lat stara się budować na wewnętrznym poczuciu lokalnej społeczności na temat tego, że sport jest nieodłącznym elementem kultury lokalnej, a promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej powinna być najwyższym dobrem. Właśnie takie wartości stanowią fundament planów i realizacji wydarzeń takich jak Turniej o Solną Piłkę, Wielicki Dzień Sportu czy też Bieg Niepodległości.  Na każdym etapie zadania oferent korzysta ze swoich wyjątkowych zasobów kadrowych, doświadczenia, sieci partnerstw, współprac oraz zasobów rzeczowych opisanych na dalszych etapach opisu zadania. Punkty programu zostały ułożone tak, aby móc potęgować efektywność i skuteczność już podejmowanych przez oferenta działań i wspierać stworzoną przez niego infrastrukturę wykorzystując jednocześnie zupełnie nowe możliwości. Dodatkowym walorem jest solidna, wypracowywana latami marka oferenta w oczach lokalnej społeczności. Mieszkańcy Małopolski znają oferenta jako aktywnego ambasadora sportu, zdrowego stylu życia i promocji tych postaw, który aktywnie walczy z wykluczeniem ze sportu wybranych grup społecznych. 

https://smswieliczka.pl/wp-content/uploads/2022/08/akademia-sms-regulamin-sekcji.pdf

https://smswieliczka.pl/wp-content/uploads/2022/08/Licealiada-regulamin.pdf

https://smswieliczka.pl/wp-content/uploads/2022/08/maly-smsiak-regulamin-sekcji.pdf

https://smswieliczka.pl/wp-content/uploads/2022/08/Rodzinny-Bieg-Niepodleglosciowy-regulamin-wydarzenia.pdf

https://smswieliczka.pl/wp-content/uploads/2022/08/solna-pilka-turniej-sportowy.pdf

https://smswieliczka.pl/wp-content/uploads/2022/08/sportowa-rodzina-regulamin-sekcji.pdf

https://smswieliczka.pl/wp-content/uploads/2022/08/WDS-regulamin.pdf

https://smswieliczka.pl/wp-content/uploads/2022/08/wydarzenia-FMSW.pdf