ul. Bogucka 2, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

SAMORZĄD SZKOLNY

Przewodniczący

Adam Zbrożek - klasa VII

 

Zastępca

Mikołaj Czechowicz - klasa VII

 

Sekretarz

Zuzanna Oracz - klasa II

 

Członkowie

Ksawery Koniarz - klasa V

Łukasz Janiszewski - klasa I

Emilia Ptak - klasa II