ul. Bogucka 2, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl

PRZYDATNE LINKI:

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY 1 LO SMS WIELICZKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

KURATORIUM OŚWIATY KRAKÓW

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

POWIAT WIELICKI

CER SOLNE MIASTO

MGOPS WIELICKI

WYDAWNICTWO NOWA ERA

MIASTO I GMINA WIELICZKA 

WYDAWNICTWO WSIP

WYDAWNCTWO GWO

WYDAWNICTWO OPERON

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ

WIELICKA MEDIATEKA

WTS SOLNA 7R