PLIKI DO POBRANIA

TESTY SPRAWNOŚCIOWE

KWESTIONARIUSZ

OSOBOWY UCZNIA SP SMS

ZASADY PRZELICZANIA ŚWIADECTWO-PUNKTOWANIE

SP SMS WIELICZKA

ZASADY REKRUTACJI

DO SP SMS WIELICZKA

ZASADY REKRUTACJI

DO LO SMS WIELICZKA

ZASADY PRZELICZANIA ŚWIADECTWO-PUNKTOWANIE

LO SMS WIELICZKA

PODANIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

SMS WIELICZKA

PODANIE DO SZKOŁY

PODSTAWOWEJ

SMS WIELICZKA

KWESTIONARIUSZ

OSOBOWY UCZNIA LO SMS

TESTY SPRAWNOŚCIOWE - PROFIL SIATKÓWKA

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SMS WIELICZKA

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl