SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

PLAN LEKCJI SP

PRZERWY SMS WIELICZKA 

ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl