DOROTA BARAN – pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii i oligofrenopedagogiki. Posiada 14 – letni staż pracy na stanowisku pedagoga w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce, a także wieloletnie doświadczenie jako pedagog szkolny w gimnazjum. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń m.in. jest jednym z Liderów Profilaktyki Agresji na terenie Małopolski. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami

w nauce, organizuje grupy socjoterapeutyczne oraz prowadzi neuroterapię metodą EEG – Biofeedback. Pomaga rodzicom oraz wspiera nauczycieli z terenu Powiatu Wielickiego w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Na terenie szkół prowadzi zajęcia i warsztaty profilaktyczne dla uczniów.

Jest osobą otwartą, pogodną i życzliwie nastawioną do ludzi.

Interesuje się psychologią, lubi podróżować i odkrywać nowe miejsca. Preferuje aktywny tryb życia. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną i przyjaciółmi.

                   Godziny pracy:

 

Wtorek

Piątek

 

8:00 – 11:00

 

 

14:35 – 16:35

 

 

 

 

 

 

 

Zadania pedagoga szkolnego:

  • koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom;

  • prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

  • udziela porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom, trenerom;

  • prowadzi z uczniami indywidualne rozmowy, udziela wsparcia psychologicznego,

  • realizuje w szkole elementy programów profilaktycznych oraz zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów;

  • pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami wspierającymi działalność szkoły (m.in. Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieliczce, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wieliczce, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie);

  • podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

  • organizuje oddziaływania wychowawczo - profilaktyczne we współpracy z innymi pracownikami szkoły, Rodzicami oraz instytucjami pozaszkolnymi.

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

                   Godziny pracy:

 

Wtorek

Piątek

 

8:00 – 11:00

 

 

14:35 – 16:35

 

PEDAGOG

BEATA GAWĘDA

PEDAGOG SZKOLNY


Nazywam się Beata Gawenda i jestem pedagogiem szkolnym. Obowiązki pedagoga sprawuję od wielu lat. W swojej praktyce zawodowej miałam przyjemność również uczyć historii i wychowania obywatelskiego.

 

Drodzy uczniowie!

 

W Szkole Mistrzostwa Sportowego tworzymy niedużą społeczność szkolną, w której możemy się czuć jak w rodzinie. Drzwi mojego gabinetu są dla was otwarte, zawsze znajdę czas na rozmowę, poradę, a w razie potrzeby udzielę wsparcia.

 

Rodzice!

 

Cieszę się, że w tym roku szkolnym Państwa dziecko będzie uczęszczać do naszej szkoły. Szkoła Mistrzostwa Sportowego stawia przed sobą dwa zasadnicze cele: pierwszym z nich jest dobrze uczyć, drugim – wspomagać rodziców w wychowaniu ich dzieci. Gorąco namawiam Państwa do dopingowania swojego dziecka do nauki i chwalenia go za każdy, nawet najmniejszy sukces.

W pracy wychowawczej ważne są dla mnie takie zasady, które służą pozytywnemu współdziałaniu nauczycieli, rodziców oraz uczniów: tolerancja, szacunek, uczciwość i rzetelność.

Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się dobrze układała, służąc rozwojowi Państwa dziecka.

 

TELEFON KONTAKTOWY 509 850 425

RODZICU, NAUCZYCIELU !

GODZINY PRACY PEDAGOGA 

ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl