ul. Bogucka 2, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

W dniu 31 października br. odbyło się spotkanie i przekazanie porozumienia zawartego między Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce a Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Porozumienie nawiązuje do współpracy, której celem będzie osiągnięcie wzrostu poziomu sportowego uczniów SMS Wieliczka oraz propagowanie zdrowego stylu życia.W porozumieniu tym AWF w Krakowie zobowiązuje się m.in. do świadczenia pomocy w zakresie ustalenia prawidłowych obciążeń treningowych uczniów – zawodników, ustalenia najlepszych rozwiązań          i perspektywicznych planów szkoleniowych, a także możliwość konsultacji       i współpracy w procesie treningowym w zakresie problemów szkoleniowych, psychologicznych i pedagogicznych. Ponadto Akademia Wychowania Fizycznego będzie zachęcała uczniów wielickiego SMS do udziału w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez Akademię. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w zamian stworzy studentom Akademii warunki do odbycia praktyk studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem studentów pragnących uzyskać specjalizację trenerską z zakresu piłki nożnej i siatkowej oraz dyscyplin prowadzonych w klasach sportowych.

BTS REKORD BIELSKO - BIAŁA

W dniu 9 grudnia 2017 roku Szkoła Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord z Bielska Białej i Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka podpisały wstępne porozumienie w formie Listu Intencyjnego dotyczącego przyszłej współpracy.Celem porozumienia jest podjęcie działań prowadzących do uzyskania możliwie najwyższego poziomu nauczania, wychowania          i kształcenia sportowego w obu szkołach Mistrzostwa Sportowego. Strony deklarują wolę ścisłej współpracy przy realizacji wspólnych koncepcji szkoleniowo-edukacyjnych i sportowych, szczególnie w podmiotowych profilach nauczania dyscyplin      - piłki nożnej i futsalu.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

W dniu 31 października br. odbyło się spotkanie i przekazanie porozumienia zawartego między Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce a Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Porozumienie nawiązuje do współpracy, której celem będzie osiągnięcie wzrostu poziomu sportowego uczniów SMS Wieliczka oraz propagowanie zdrowego stylu życia.W porozumieniu tym AWF w Krakowie zobowiązuje się m.in. do świadczenia pomocy w zakresie ustalenia prawidłowych obciążeń treningowych uczniów – zawodników, ustalenia najlepszych rozwiązań i perspektywicznych planów szkoleniowych, a także możliwość konsultacji i współpracy w procesie treningowym w zakresie problemów szkoleniowych, psychologicznych               i pedagogicznych. Ponadto Akademia Wychowania Fizycznego będzie zachęcała uczniów wielickiego SMS do udziału          w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez Akademię.       Szkoła Mistrzostwa Sportowego w zamian stworzy studentom Akademii warunki do odbycia praktyk studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem studentów pragnących uzyskać specjalizację trenerską z zakresu piłki nożnej i siatkowej oraz dyscyplin prowadzonych w klasach sportowych.

BTS REKORD BIELSKO - BIAŁA

W dniu 9 grudnia 2017 roku Szkoła Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord z Bielska Białej i Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka podpisały wstępne porozumienie w formie Listu Intencyjnego dotyczącego przyszłej współpracy.Celem porozumienia jest podjęcie działań prowadzących do uzyskania możliwie najwyższego poziomu nauczania, wychowania        i kształcenia sportowego w obu szkołach Mistrzostwa Sportowego. Strony deklarują wolę ścisłej współpracy przy realizacji wspólnych koncepcji szkoleniowo-edukacyjnych   i sportowych, szczególnie w podmiotowych profilach nauczania dyscyplin - piłki nożnej i futsalu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

PARTNERZY