ul. Bogucka 2, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl

Ksenia Berezowska - plastyka

Robert Bębas - technika

Paulina Bogdał – biologia, chemia, przyroda

Zofia Dobrowolska-Gawlik - muzyka

Elżbieta Duda – edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Fudali – język polski

Klaudia Góralczyk – język polski

Magdalena Hołda – matematyka, język niemiecki

Sławomir Hoppe - religia

Agnieszka Knapik – język angielski

Anna Knop - chemia

Angelika Kuc - informatyka

Agnieszka Majka - matematyka

Dariusz Młyński – język angielski

Kinga Nicewicz – fizyka

Agnieszka Pietrzak - biologia

Kinga Ptak – język polski

Tomasz Purgacz – język angielski

Klaudia Sadowska – historia, wiedza o społeczeństwie

Katarzyna Urbanik – geografia, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie

Izabela Wawrzyk – wychowanie fizyczne

piłka nożna

 

Marcin Ciepły – koordynator sekcji

Joanna Gruszka

Łukasz Skóra

Bartosz Szczepański

Marcin Wojtunik

 

piłka siatkowa

 

Mariola Bucka

Paulina Czekajska

Jakub Kaliciecki – koordynator sekcji

Dominika Minicz

Barbara Olszówka

Marek Skrobot

 

pływanie

Piotr Urbańczyk – koordynator sekcji

TRENERZY

NAUCZYCIELE

KADRA

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka rozpoczęła swoją działalność 1 września 2017 roku. Została założona przez dwa stowarzyszenia WTS Solna oraz MKF Solne Miasto. Jesteśmy szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy Podstawę programową kształcenia ogólnego, jak wszystkie inne szkoły podstawowe. Jako Szkołę Mistrzostwa Sportowego wyróżnia nas dodatkowa liczba godzin - 12 godzin - przeznaczonych na zajęcia sportowe, ich liczba wynika z Rozporządzenia MEN. Czesne w roku szkolnym 2017/2018 wynosiło 490 zł , a w jego ramach zapewniamy:

  • zajęcia sportowe i edukacyjne z wysoko wykwalifikowaną oraz profesjonalną kadrą trenerską i pedagogiczną

  • program treningowy oparty o wytyczne PZPN i PZPS, dostosowany do zajęć edukacyjnych

  • 16 godzin zajęć sportowych tygodniowo - 4 godziny wychowania fizycznego (w tym 1h basenu) wynikające z realizacji Podstawy programowej ora 12 godzin treningu

  • wyżywienie (codzienny obiad i posiłek regeneracyjny)

  • zajęcia dodatkowe - basen

  • opiekę medyczną - pielęgniarka, lekarz, dietetyk,

  • dostęp do nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych i pracowni oraz pomocy dydaktycznych, biblioteki oraz świetlicy

  • dostęp do sprzętu sportowego oraz świetnej bazy sportowej (basen, siłownia, hala, arena lekkoatletyczna, boiska ze sztuczną oaz trawiastą nawierzchnią)

  • opiekę pedagoga szkolnego

 

Zajęcia sportowe są sprofilowane w dwóch kierunkach - piłka siatkowa dziewcząt oraz piłka nożna chłopców. Poza zajęciami profilowymi uczniowie naszej szkoły mają okazję uczestniczyć także w różnorodnych zajęciach ogólnorozwojowych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA