ul. Bogucka 2, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl

          Szanowni Państwo!

  Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczyna działalność Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka. Mamy świadomość, że to, co nowe i nieznane budzi wątpliwości, rodzi pytania. Dlatego jeszcze raz chcemy przypomnieć, jakie są cele i założenia naszej placówki. Szkoła Mistrzostwa Sportowego ma być miejscem na szkolnej mapie Wieliczki, w którym nasi uczniowie, a Państwa dzieci, będą miały zapewnione wszechstronne możliwości rozwoju w każdym aspekcie, zwłaszcza edukacyjnym, sportowym, wychowawczym. Aby osiągnąć i zrealizować nasze założenia i cele, obejmujemy uczniów wielostronną opieką. Zapewniamy stała współpracę z dietetykiem oraz lekarzem, ponieważ nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której dziecko, przy takim obciążeniu fizycznym (16 godzin zajęć sportowych w tygodniu!!!) nieprawidłowo się odżywia lub nie jest systematycznie kontrolowane przez lekarza. Niezadbanie o ten aspekt naszej działalności lub zrezygnowanie z niego w celu obniżenia czesnego, byłoby z naszej strony brakiem profesjonalizmu oraz odpowiedzialności za dobro, zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków. Na to nie możemy sobie pozwolić! Możemy jednak zapewnić, że system stypendialny (stypendia naukowe, sportowe, socjalne) przez nas przygotowywany zrekompensuje Państwu część obciążenia finansowego związanego z opłatą czesnego. Ponadto o rozwój edukacyjny i sportowy dzieci będzie dbało grono pedagogiczne i trenerskie z bogatym doświadczeniem zawodowym i pełnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu. Pozytywny wpływ na efekty nauczania ma także ograniczona liczebność klas - maksymalnie 20 osób. W naszej placówce będą działały także biblioteka i świetlica szkolna. Dzieci zostaną objęte opieką pedagoga szkolnego. Szkoła będzie pracowała w systemie jednozmianowym - wszystkie zajęcia (lekcje oraz treningi) kończyć się będą najpóźniej o godzinie 16.30. Szkoła Mistrzostwa Sportowego powstała po to, aby uzdolnione sportowo dzieci z naszej gminy i powiatu już od najmłodszych lat mogły w sposób profesjonalny realizować i rozwijać swe pasje sportowe blisko miejsca zamieszkania, bez konieczności dojeżdżania na treningi lub wyjeżdżania z domu do szkół z internatem. Chcemy stworzyć w Wieliczce miejsce, gdzie dzieci i młodzież zrealizują ambicje sportowe oraz edukacyjne, będą bezpieczne i objęte profesjonalną opieką przez cały czas pobytu w szkole, a po zakończonych zajęciach spędzą czas z rodzicami, rodzeństwem lub przyjaciółmi. Pragniemy od początku współtworzyć tę szkołę wspólnie z naszymi uczniami i rodzicami, dlatego liczymy, że wiele jej elementów wypracujemy RAZEM w pierwszych miesiącach jej działalności.

Szanowni Państwo!

  Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczyna działalność Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka. Mamy świadomość, że to, co nowe i nieznane budzi wątpliwości, rodzi pytania. Dlatego jeszcze raz chcemy przypomnieć, jakie są cele i założenia naszej placówki. Szkoła Mistrzostwa Sportowego ma być miejscem na szkolnej mapie Wieliczki, w którym nasi uczniowie, a Państwa dzieci, będą miały zapewnione wszechstronne możliwości rozwoju w każdym aspekcie, zwłaszcza edukacyjnym, sportowym, wychowawczym. Aby osiągnąć i zrealizować nasze założenia i cele, obejmujemy uczniów wielostronną opieką. Zapewniamy stała współpracę z dietetykiem oraz lekarzem, ponieważ nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której dziecko, przy takim obciążeniu fizycznym (16 godzin zajęć sportowych w tygodniu!!!) nieprawidłowo się odżywia lub nie jest systematycznie kontrolowane przez lekarza. Niezadbanie o ten aspekt naszej działalności lub zrezygnowanie z niego w celu obniżenia czesnego, byłoby z naszej strony brakiem profesjonalizmu oraz odpowiedzialności za dobro, zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków. Na to nie możemy sobie pozwolić! Możemy jednak zapewnić, że system stypendialny (stypendia naukowe, sportowe, socjalne) przez nas przygotowywany zrekompensuje Państwu część obciążenia finansowego związanego z opłatą czesnego. Ponadto o rozwój edukacyjny i sportowy dzieci będzie dbało grono pedagogiczne i trenerskie z bogatym doświadczeniem zawodowym i pełnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu. Pozytywny wpływ na efekty nauczania ma także ograniczona liczebność klas - maksymalnie 20 osób. W naszej placówce będą działały także biblioteka i świetlica szkolna. Dzieci zostaną objęte opieką pedagoga szkolnego. Szkoła będzie pracowała w systemie jednozmianowym - wszystkie zajęcia (lekcje oraz treningi) kończyć się będą najpóźniej o godzinie 16.30. Szkoła Mistrzostwa Sportowego powstała po to, aby uzdolnione sportowo dzieci z naszej gminy i powiatu już od najmłodszych lat mogły w sposób profesjonalny realizować i rozwijać swe pasje sportowe blisko miejsca zamieszkania, bez konieczności dojeżdżania na treningi lub wyjeżdżania z domu do szkół z internatem. Chcemy stworzyć w Wieliczce miejsce, gdzie dzieci i młodzież zrealizują ambicje sportowe oraz edukacyjne, będą bezpieczne i objęte profesjonalną opieką przez cały czas pobytu w szkole, a po zakończonych zajęciach spędzą czas z rodzicami, rodzeństwem lub przyjaciółmi. Pragniemy od początku współtworzyć tę szkołę wspólnie z naszymi uczniami i rodzicami, dlatego liczymy, że wiele jej elementów wypracujemy RAZEM w pierwszych miesiącach jej działalności.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

LIST