ul. Bogucka 2, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl

FUNDACJA

Władze Fundacji Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka

Rada Nadzorcza Fundacji Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka:

Przewodniczący Rady : Stanisław Bernard Kmak

Sekretarz Rady : Teresa Stanisz

Członek Rady : Marek Świerzy

Członek Rady : Konrad Cebula

Zarząd Fundacji Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka :

Prezes Zarządu : Piotr Ptak

Wiceprezes Zarządu: Adrian Palonek

Członek Zarządu : Angelika Starzec

Członek Zarządu : Daniel Grabka

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA