ul. Bogucka 2, 32-020 Wieliczka

+48 782-123-610

info@smswieliczka.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

DORADCA ZAWODOWY

DOROTA BARAN

PEDAGOG, DORADCA ZAWODOWY

Pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii i resocjalizacji. Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Posiada 15-letni staż pracy na stanowisku pedagoga w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce, a także wieloletnie doświadczenie jako pedagog szkolny w gimnazjum oraz szkole podstawowej. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń m.in. jest jednym z Liderów Profilaktyki Agresji na terenie Małopolski. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Jest jednym z neuroterapeutów prowadzących treningi metodą EEG-Biofeedback. Dla uczniów realizuje zajęcia i warsztaty profilaktyczne. Jest osobą otwartą, pogodną i życzliwie nastawioną do ludzi.