Nauczyciele

Kinga Ptakdyplomowany nauczyciel języka polskiego, zajęć artystycznych  oraz wychowawca z  12- letnim stażem pracy, absolwentka studiów z zakresu zarządzania oświatą, wiedzy o kulturze ora bibliotekoznawstwa, zdobywczyni II miejsca w plebiscycie Dziennika Polskiego na najlepszego nauczyciela w Małopolsce w kategorii mała szkoła, organizatorka licznych akcji charytatywnych.  Jej uczniowie osiągali sukcesy edukacyjne na poziomie województwa – finaliści Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.  Osoba charakteryzująca się otwartością, wrażliwością, kreatywnością, pracowitością i profesjonalizmem. W pracy i życiu kieruje się zasadą, że “tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia”. Swój wolny czas spędza najchętniej z rodziną oraz przyjaciółmi. Jej pasją są  filmy oraz książki.  Lubi podróżować oraz aktywnie spędzać czas.

Małgorzata Juszczyk  –  nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, przygotowania do życia w rodzinie, wiedzy o kulturze. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz socjoterapię.
Opiekun Gimnazjalnego Klubu Kibica. Od kilku lat prowadzi Klub Wspierania Inicjatyw Lokalnych, w ramach którego uczniowie jako wolontariusze mogą angażować się w organizację różnorodnych szkolnych i środowiskowych akcji charytatywnych, kulturalnych, społecznych oraz sportowych.
Wśród nich znajdują się gminne edycje Finałów Szlachetnej Paczki i WOŚP. W roku 2012 znalazła się w gronie nagrodzonych nauczycieli w IV edycji Nagrody im Ireny Sendlerowej za naprawianie świata; Laureatka plebiscytu Dziennika Polskiego  – Nauczyciel Małopolski oraz Perła Powiatu Wielickiego 2017 w kategorii społecznik. Od kilku lat organizuje niekonwencjonalne wyjazdy wakacyjne do różnych miejsc Europy. Dotychczas udało się odwiedzić m.in.: Rosję, Białoruś, Rumunię, Ukrainę z Krymem, Turcje, kraje Bałkańskie. W swej pracy wyznaje zasadę, że każdy człowiek ma w sobie talent, trzeba go tylko szukać i rozwijać. Ceni uczciwość, pracowitość, poczucie humoru i umiejętność słuchania oraz wrażliwość na potrzeby innych. Wolny czas spędza najchętniej z bliskimi i przyjaciółmi, z książką, w kuchni, z aparatem fotograficznym, na górskich szlakach lub poznając inne kultury i ciekawe miejsca.

DOROTA BARAN – pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii i oligofrenopedagogiki. Posiada 14 – letni staż pracy na stanowisku pedagoga w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce, a także wieloletnie doświadczenie jako pedagog szkolny w gimnazjum. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń m.in. jest jednym z Liderów Profilaktyki Agresji na terenie Małopolski. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, organizuje grupy socjoterapeutyczne oraz prowadzi neuroterapię metodą EEG – Biofeedback. Pomaga rodzicom oraz wspiera nauczycieli z terenu Powiatu Wielickiego w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz wychowawczych. Na terenie szkół prowadzi zajęcia i warsztaty profilaktyczne dla uczniów.

Jest osobą otwartą, pogodną i życzliwie nastawioną do ludzi.

Interesuje się psychologią, lubi podróżować i odkrywać nowe miejsca. Preferuje aktywny tryb życia. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną i przyjaciółmi.

IZABELA WAWRZYK – dyplomowany NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO z 12- letnim stażem pracy. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, instruktor siatkówki, kierownik wypoczynku kolonijnego oraz wycieczek, koordynator imprez sportowych z udziałem gwiazd sportu, tj.: Krzysztof Diablo Włodarczyk czy Paweł Kołodziej – młodzieżowy mistrz świata WBC. Jej pasją zawsze był sport, w czasie studiów trenowała siatkówkę . Lubi wyzwania, uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą. Jej zawodowym mottem są słowa: ” Zawsze pracuj tak, aby uczniowie widzieli w tobie autorytet “. Od paru lat trenuje bieganie oraz tenis ziemny, jeździ na rolkach, często spędza czas na siłowni. W zimie jeździ na nartach i pływa. Jej marzeniem jest zostać trenerem personalnym, ponieważ uwielbia pracę z ludźmi.

Magdalena Armata – nauczyciel języka niemieckiego, matematyki, informatyki, nauczania indywidualnego oraz wychowawca z 20 – letnim stażem pracy. Absolwentka studiów z zakresu nauczania języka niemieckiego, matematyki z elementami informatyki, edukacji potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W swojej karierze pracowała z dziećmi i młodzieżą, an każdym etapie edukacyjnym, przygotowując podopiecznych do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego. Organizatorka wielu ciekawych wycieczek krajoznawczych. Pracowała przy wielu projektach i konkursach. Charakteryzuje się pracowitością, sumiennością, otwartością, ciekawością na nowe wyzwania i uczciwością. W pracy kieruje się zasadą każdy człowiek – uczeń jest inny.  Swój wolny czas spędza najczęściej ze swoją rodziną. Lubi zwiedzać i poznawać nowe miejsca.